การจัดส่งสินค้า

 

ค่าขนส่งสินค้า

ยอดการสั่งซื้อตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปไม่เสียค่าจัดส่ง

ยอดไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 50 บาททั่วประเทศ

โดยจัดส่งแบบไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS)

 

ระยะเวลาในการจัดส่ง

หากท่านกำหนดสถานที่จัดส่งสินค้าเป็นบ้านที่อยู่อาศัย ท่านจะสามารถได้รับสินค้าภายใน 1 – 3

วัน โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยและในกรณีเป็นลูกค้าต่างจังหวัด ท่านจะสามารถได้รับสินค้าภาย

ใน 3 -5 วันทำการ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทยบริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์ -

ศุกร์ หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

 

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้า (TRACK ORDER)

สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Call Center 06-1738-9889 , e-Mail: info@lightingshoponline.com  หรือ Track & Trace : Track Thailand Post

หมายเหตุ: บริษัทฯ เปิดทำการและจัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์- ศุกร์  หยุดวัน เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าสามารถทำรายการสั่งซื้อ

สินค้าได้ทุกวัน 24 ชั่วโมง โดยรายการสั่งซื้อสินค้าของวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะจัดส่งในวันที่เปิดทำการถัดไป