รุ่น ขนาด สี วัสดุ น้ำหนัก ความยาวสายไฟ
100x100x25 mm.

อุปกรณ์Sensor LUMAX#MOVING SENSOR/WIFI