แจ้งการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคาร เลขบัญชี ชื่อบัญชี สาขา ประเภทบัญชี
ธ.กรุงไทย 013-6-10714-1 บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ศรีอยุธยา เงินฝากกระแสรายวัน
ธ.กรุงศรีอยุธยา 001-0-18009-9 บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพลินจิต เงินฝากกระแสรายวัน
ธ.ไทยพาณิชย์ 038-3-08042-8 บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สยามสแควร์ เงินฝากกระแสรายวัน
ธ.ธนชาต 211-3-07146-3 บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สี่พระยา เงินฝากกระแสรายวัน
ธ.กสิกรไทย 018-1-10761-8 บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) พัฒน์พงศ์ เงินฝากกระแสรายวัน
ธ.กรุงเทพ 152-3-10220-8 บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สยามสแควร์ เงินฝากกระแสรายวัน