ติดต่อเรา
บริษัทไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

(ชั้นที่ 16 และชั้นที่ 17 อาคารมหานครยิบซั่ม ) 539/2 ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี, กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 061-738-9889 แฟกซ์ : 0-2248-8144, 0-2642-5091 Website : www.lightingshoponline.com E-mail : online@lighting.co.th
L&E : ไลท์ติ้ง โซลูชั่น เซ็นเตอร์

ชั้น G อาคารภคินท์ (ติดกับอาคารฟอร์จูน)ถนนรัชดาฯ กรุงเทพมหานครฯ

โทร : 02-246-1164-66 แฟกซ์ : 02-246-1161 E-mail : lscshop@lighting.co.th
L&E : ราชพฤกษ์

เดอะ คริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์ ชั้น 3

โทร : 02-118-7501 E-mail : lscshop@lighting.co.th, asm02-lsc@lighting.co.th